Lancet Dieet

Het Lancet dieet ten opzichte van de 80/20 verhouding binnen Zuid-Holland

Wat is het Lancet dieet?

Het Lancet dieet is hét dieet van de toekomst waarbij meer groenten, fruit, noten en peulvruchten worden gegeten en minder vlees. Bij dit dieet wordt rekening gehouden met een duurzaam en gezond voedingspatroon. Dit houdt in dat de planeet wordt gerespecteerd kijkend naar natuurlijke grenzen en bronnen. Dit dieet heeft als doel om ervoor te zorgen dat de voedselproductie in de toekomst niet meer ten koste gaat van de aarde en het milieu (The Lancet Commisions, 2019).

80/20 verhouding


Het Lancet dieet is goed te combineren met de gedachte van de 80/20 verhouding. Dit houdt in dat binnen Zuid-Holland 80% voedsel van eigen bodem wordt gegeten en dat 20% van de voeding wordt geïmporteerd. Op deze manier kunnen de voedselkilometers teruggebracht worden, wat beter is voor het milieu (Voedselfamilies, 2018). 

Informatiekaarten Zuid-Holland

Om erachter te komen hoe deze 80/20 verhouding het beste kan worden bereikt binnen Zuid-Holland, is de geproduceerde hoeveelheid voedsel in Zuid-Holland vergeleken met de benodigde hoeveelheid voedsel in Zuid-Holland. Hieruit is gebleken dat in de huidige situatie een overschot aan groente, aardappelen, vlees en zuivelproducten geproduceerd wordt en een tekort aan fruit, noten en olie. Onderstaande kaarten met uitleg maken deze situatie duidelijk.

Huidig grondgebruik Zuid-Holland

Onderstaande kaart geeft per grondsoort aan waar deze grondsoort in de huidige situatie binnen Zuid-Holland voor gebruikt wordt. Daarbij staat aangegeven voor welke producten de grond gebruikt kan worden.

Huidige verdeling hectares Zuid-Holland

Onderstaande kaart laat zien hoeveel hectare in Zuid-Holland wordt gebruikt voor de verschillende producten.

Toekomstige benodigde verdeling hectares Zuid-Holland

Onderstaande kaart laat zien hoeveel hectare in Zuid-Holland in de toekomst nodig is voor de verschillende producten. Deze hectares zijn berekend met behulp van de jaarlijkse consumptie van de inwoners van Zuid-Holland bij gebruik van het Lancet dieet.

Huidige productie Zuid-Holland

Onderstaande kaart geeft per product de hoeveelheid aan die per jaar geproduceerd wordt in Zuid-Holland.

Toekomstige benodigde productie Zuid-Holland

Onderstaande kaart geeft per product de hoeveelheid aan die per jaar geproduceerd moet worden in Zuid-Holland bij gebruik van het Lancet dieet.

Huidige situatie import en export Zuid-Holland

Onderstaande kaart geeft weer hoe de import en export van producten van en naar Zuid-Holland momenteel verloopt. Hieruit blijkt dat grote hoeveelheden producten geïmporteerd en geëxporteerd worden, hoewel dat niet nodig is.

Toekomstbeeld import en export Zuid-Holland

Onderstaande kaart geeft weer hoe de import en export van producten van en naar Zuid-Holland er in de toekomst uit zou kunnen zien. In deze situatie wordt Zuid-Holland wat betreft de meeste producten zelfvoorzienend, zodat voldaan wordt aan de 80/20-verhouding. Bovendien is bij het opstellen van onderstaande kaart uitgegaan van de benodigde hoeveelheden van het Lancet dieet. Hierdoor geeft deze kaart weer hoe een toekomstige situatie eruit zou kunnen zien wanneer rekening gehouden wordt met het Lancet dieet én de 80/20-verhouding.

Interactieve kaart Zuid-Holland

Vanuit eerder onderzoek, uitgevoerd door studenten van de HAS Hogeschool, zijn een website, infographics en een interactieve kaart samengesteld. De website laat resultaten zien van eerder onderzoek naar de 80/20-verhouding en de infographics geven informatie over de 80/20-verhouding en verbetering van de huidige landbouw. De interactieve kaart geeft samengevat weer welke opties er voor Zuid-Holland zijn om de 80/20-verhouding in de toekomst realiteit te laten zijn. Het is interessant om deze opties te bekijken in combinatie met het Lancet dieet. Onderstaande links leiden naar de website en de interactieve kaart. Verder staan hieronder de infographics weergegeven die door de HAS Hogeschool zijn gemaakt.

Contact

FutureFood Zuid-Holland
Rotterdamseweg 141, Delft, 2628 AL

FutureFood Zuid-Holland 2019 | Alle rechten voorbehouden
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin